Scenariusz uroczystoci pt. „Korowd Zielonych” z okazji Dnia Ziemi


Urszula Nowak. Koniecpol

 

phoca_thumb_s_plac_zabawW tegorocznej edycji rzdowego programu Radosna szkoa zoono 8617 wnioskw o dofinansowanie zakupu wyposaenia miejsc zabaw w salach szkolnych oraz na budow szkolnych placw zabaw. 

W tym roku w budecie pastwa na realizacj programu przeznaczono kwot 150 milionw zotych. W pierwszej kolejnoci rodki zostan przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Wnioski takie zoyo prawie 6 tysicy szk (spord 13 tysicy uprawnionych). Zgoszone w tej edycji programu wnioski opiewaj na kwot ok. 50 milionw zotych.
 
Dofinansowanie zostanie przyznane take na refundacj zakupionych ju pomocy dydaktycznych. W dalszej kolejnoci rodki z tegorocznego programu rzdowego Radosna szkoa zostan przeznaczone na modernizacj i utworzenie szkolnych placw zabaw. Wnioski zoone w tej kategorii opiewaj na ok. 57 mln.
 

Pozostae rodki finansowe zostan przekazane tym szkoom, ktre po raz pierwszy zoyy wnioski w programie Radosna szkoa. Szkoy, ktre w tym roku nie dostan wsparcia finansowego, maj szans na otrzymanie dofinansowania w pierwszej kolejnoci w ramach przyszorocznej edycji programu. Przypominamy, e kolejny termin skadania wnioskw upywa 10 padziernika 2010 roku.
 

 
Anna Pawlowicz. Kdzierzyn-Kole 15 maja 2010 podczas organizowanego przez Urzd Dzielnicowy Warszawa Praga Pnoc Jarmarku Floriaskiego nagrod Zotego Floriana w imieniu naszej uczelni odebra Prorektor, prof. Witold Bielecki. Nagroda jest przyznawana przez wadze dzielnicy osobom i instytucjom, ktre w szczeglny sposb przysuyy si promowaniu Pragi. Serdecznie dzikujemy za wyrnieniematematykaSzsty rok z rzdu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu (siedziba organizatora) odbdzie si MathPad - konferencja dla nauczycieli matematyki w gimnazjach, liceach i profilowanych szkoach zawodowych. Piciodniowe spotkanie rozpocznie si 17 sierpnia. Przyjedzie na nie ponad 70 nauczycieli z caej Polski.
phoca_thumb_s_hallk2Z udziaem minister edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz marszaka Senatu Bogdana Borusewicza, w Straszynie w wojewdztwie pomorskim odbya si dzi (31 sierpnia) oglnopolska inauguracja roku szkolnego 2009/2010.

phoca_thumb_s_coinsWanie zostaa ogoszona IX Edycja Programu Stypendiw Pomostowych. W roku akademickim 2010/2011 czekaj na Was stypendia w wysokoci 500 z miesicznie, ktre bd wypacane przez 10 miesicy.


Jadwiga Wooszyn. widnica

phoca_thumb_s_hallk2Cho to dopiero poowa wakacji, najmodsi nie maj si z czego cieszy. Od 1 wrzenia w szkoach trudno bdzie znale obiecane przez ministerstwo place zabaw i kolorowe klasy. Mija bowiem ostateczny termin dofinansowania w ramach rzdowego programu "Radosna szkoa", a zoonych przez samorzdy wnioskw jest niewiele.
phoca_thumb_s_egzamin1To majowe realia czci maturzystw. Liczba egzaminw na Maturze 2010 wzrosa o 6, a okres na ich zaliczenie wyduy si tylko o jeden dzie.

Lidia Maciejowska. Sucha Beskidzka Przemysaw Kujda. Siedlce Emilia Nowak. DziepElbieta Macig. Rzepinek

10 kwietnia 2010 w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem zgin Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyski. Wraz z nim mier poniosa Maria Kaczyska oraz wiele najwaniejszych osb w pastwie. Julita Daniluk. Hajnwka

Scenariusz teatrzyku - "Wrki"


Lidia Zinwko. Giycko

Skarby Polski na Pacyfiku i GeoTropem po Polsce


phoca_thumb_s_wyspaPod tym wanie hasem w rod 19 sierpnia br. odbdzie si konferencji prasowa w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. „Skarby Polski na Pacyfiku i GeoTropem po Polsce” bdzie okazj do spotkania z Gwnym Geologiem Kraju, dr. Henrykiem Jackiem Jezierskim.

Aspiracje dzieci i modziey - ich podzia i rodzaje


Beata Milczarek. Sokow

Z cyklu "Rody uczonych" [Aktualnoci]


ukaza si w 5 i 6 numerze "Forum Akademickiego" obszerny tekst dotyczcy profesorw Leona Komiskiego, patrona naszej uczelni, i jego syna Andrzeja - zaoyciela i Rektora ALK. O ich yciu, pasjach, ambicjach, postawionych przed sob zadaniach i kontynuowaniu tradycji pisze Magdalena Bajer.

Kilka rad dla maturzysty


Dr Konrad Maj, psycholog spoeczny ze Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej radzi maturzystom, jak przygotowa si do ustnej matury z jzyka polskiego. 

Narodzio si dzieci - scenariusz wigilijnego spotkania


Maria Wdowczyk. Debrzno

Plan Komisji Pomocy Dzieciom


Emilia Nowak. Dziep

"Pinokio" - sprawdzian wiadomoci dla uczniw klasy IV


Katarzyna Stankiewicz. Chodw

Wiersze na rozpoczcie roku szkolnego


Boena Heluszka. Kouchw

„Czego Ja si dowie o ekologii…?”


phoca_thumb_s_ojciec_synDlaczego warto uczy potomka ekologii? Przede wszystkim dlatego, e dziecko, ktre od najmodszych lat wie, jak naley dba o rodowisko naturalne, jest bardziej wraliwe, ma wikszy szacunek do otaczajcego wiata i uczy si ponoszenia odpowiedzialnoci za swoje postpowanie. Wie, jak ma dba nie tylko o siebie i wasne zdrowie, ale te o to co wok – psa, chomika, ogrdek, kwiatek w doniczce. Staje si kim bardziej wiadomym i siebie i tego, co jest dookoa.

Rowerem na Lednic!


roweryTo ju pewne! 6 czerwca na Spotkanie Lednickie dojedzie Lednicki Rajd Rowerowy Organizatorami inicjatywy s wolontariusze dziaajcy przy Fundacji Usysze Afryk wraz z Olsztyskim Duszpasterstwem Akademickim.

Standardy edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym


Joanna Trybka. Rzeszw

Zoty Florian dla Akademii Komiskiego [Aktualnoci]


15 maja 2010 podczas organizowanego przez Urzd Dzielnicowy Warszawa Praga Pnoc Jarmarku Floriaskiego nagrod Zotego Floriana w imieniu naszej uczelni odebra Prorektor, prof. Witold Bielecki. Nagroda jest przyznawana przez wadze dzielnicy osobom i instytucjom, ktre w szczeglny sposb przysuyy si promowaniu Pragi. Serdecznie dzikujemy za wyrnienie

Pamitamy... - Rocznica zakoczenia II Wojny wiatowej


Renata Pocztowska. Krzymw

Plan pracy wychowawczej w klasie pierwszej LO


Anna Marciniak. Stargard Szczec.